Ing. Josef Dvořáček

zastupitel obce
člen regionální kontrolní a revizní komise
pokladník místního sdružení