Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Josef Žídek

předseda místního sdružení

Lukáš Pawlas

místopředseda místního sdružení

Barbora Fabiánová

pokladnice místního sdružení