Ing. Milan Leníček

Povolání: stavební inženýr a provozovatel lékárny Na Špitálku
*1956

Politická příslušnost: BEZPP