Stanislav Keller

místopředseda místního sdružení
místostarosta obce