Ing. Pavel Růžička

Povolání: hasič
*1965

Politická příslušnost: BEZPP