Ing. Pavel Klíma

Povolání: technik
*1964

Politická příslušnost: BEZPP