Ing. Gabriela Joachimczyková

Povolání: OSVČ
*1970

Politická příslušnost: BEZPP