Zdeněk Melichárek

Povolání: podnikatel
*1960

Politická příslušnost: BEZPP