Bc. Lukáš Vápeník

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil se 13.srpna 1979 v Rakovníku. Do svých 21 let žil v Kněževsi u Rakovníka. Po absolvování středního lesnického učiliště Písky – Křivoklát si doplnil vzdělání na střední lesnické škole ve Šluknově a nastoupil jako vedoucí soukromého pilařského provozu. Od podzimu roku 2000 byl zaměstnán na Správě Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nejdříve na pozici vedoucího stráže přírody, následně jako lesník, samostatný odborný pracovník – ekolog a odborný rada. Do ODS vstoupil v roce 2001, od roku 2015 působí jako předseda MS ODS Křivoklát a člen OR ODS Rakovník. V polovině roku 2017 odešel do soukromé sféry a věnoval se profesionálně myslivosti. Od roku 2018 pracuje ve veřejné správě jako vedoucí odboru a zástupce tajemníka na městském úřadě v Roztokách u Prahy. Je členem komise pro životní prostředí. Dálkově vystudoval VŠ, na ČZU, ve studiu pokračuje v navazujícím studijním programu. Absolvoval certifikované kurzy z oblasti komunikace, veřejné a státní správy, řízení lidských zdrojů a myslivosti. Je též držitelem licence odborného lesního hospodáře a působí jako konzultant při správě menšího lesního majetku a rozlehlé privátní honitby. Je ženatý a se svou manželkou a dvěma dětmi žije v Křivoklátě.

Mezi jeho zájmy patří životní prostředí, les, myslivost, kynologie, lovecká hudba, cyklistika a příležitostná průvodcovská činnost po Křivoklátsku.