Ing. Walter Kocián

místopředseda místního sdružení