Ing. Pavel Hofírek, CSc.

místopředseda místního sdružení