Ing. Pavel Jörka, MBA

Povolání: ředitel bankovní pobočky
*1969

Politická příslušnost: ODS