Ing.arch. Pavel Pekár

Povolání: architekt
*1969

Politická příslušnost: ODS