Ing. arch. Libor Vlček

Povolání: architekt
*1957

Politická příslušnost: ODS