František Novobilský

místopředseda místního sdružení