Ing. Oldřich Sládek

Povolání: prezident Svazu dopravy ČR
*1963

Politická příslušnost: BEZPP