Martin Krupil

pokladník místního sdružení
člen regionální kontrolní a revizní komise