Ing. Josef Holeček

starosta města
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení