MUDr. Radomil Schreiber

místopředseda místního sdružení
zastupitel statutárního města