Ing. Eduard Viznar

předseda místního sdružení
člen oblastní rady

Životopis

Narodil jsem se v roce 1951 v Přerově. Od roku 1995 žiji ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde jsem si koupil starší domek, postupně ho rekonstruoval a změnil i trvalé bydliště. Mám dva dospělé potomky, syn žije v Praze a dcera pracuje v Brně.

Vystudoval jsem FE VUT v Brně, obor lékařská elektronika, ale protože v té době nebylo v oboru ještě uplatnění začal jsem pracovat jako projektant zabezpečovacího zařízení na železnici. Při zaměstnání jsem si v tomto, pro mne novém oboru, doplnil vzdělání na VŠDS v Žilině o obor automatické systémy řízení a mikropočítače v dopravě. O roku 1992 jsem provozoval cestovní kancelář a následně i svou další firmu zabývající se především projekční činností. V roce 2007 jsem se vrátil do objetí železničního zabezpečovacího zařízení, zpočátku jako projektanta a následně jako tester nových zařízení. Ve společnosti, která mne v současnosti zaměstnává vykonávám funkci manažera ISM pod kterého spadá jakost, BOZP a EMS. Na základě pověření MD provádím technické prohlídky a zkoušky právnické osoby na UTZ a technickobezpečnostní zkoušky pro stavební řízení. Jsem autorizovaným inženýrem ČKAIT pro technologická zařízení staveb.

Členem ODS jsem od roku 2002, v současné době jsem předsedou MS Frýdlant nad Ostravicí a členem oblastní rady OS Frýdek – Místek. Při svém pohybu mezi lidmi často slyším oprávněnou i neoprávněnou kritiku na politiky a politiku ODS. Je tedy čas začít něco dělat s neoprávněnou kritikou tak, aby vymizela. To se nám podaří jen tehdy, když potenciál toho dobrého v našem kraji přeneseme do praktického použití realizací výsledků rozborů odborných pracovních komisí volebního štábu. I já chci přiložit ruku k dílu a proto kandiduji.