Ing. Jana Blahutová, MBA.

pokladnice místního sdružení