Ing. Filip Kublák

Povolání: letecký konstruktér
*1995

Politická příslušnost: BEZPP