Václav Kroneisl

zastupitel obce
místopředseda místního sdružení