Ing. Josef Hlaváč

místopředseda místního sdružení