Ing. Rudolf Pečinka

Povolání: radní obce Dolan, poradce ministra pro vědu, výzkum a inovace
*1992

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Je absolventem Vysoké školy chemicko technologické v Praze, kde v současnosti působí jako vědecký pracovník a zároveň zde pracuje na zisku doktorského titulu.  Dále je účastníkem doktorského programu ve společnosti Škoda auto a.s., kde na částečný úvazek pracuje v emisní laboratoři. Působí jako koordinátor Mladých občanských demokratů v Olomouckém kraji, díky čemuž se aktivně snaží zapojovat mladé lidi do veřejného života. Je předsedou místního sdružení ODS v Dolanech. Jeho osobní život naplňuje rodina, je hrdým otcem. Rudolf se ve volném čase rád věnuje squashi, malé kopané nebo také sboru dobrovolných hasičů.