Josef Horák

místopředseda místního sdružení

Životopis

Josef HORÁK

 

V Dobrušce – Běstvinách žiji celý život. V prostředí komunální  politiky se pohybuji od samého začátku devadesátých let minulého století. Toto období mi dalo  zkušenost poznat, jak co funguje. Spousta věcí se neobejde bez „třecích ploch“. Jsem  ochoten se podílet na záležitostech, kde se tyto třecí plochy otupují a hledá se věcné a slušné řešení. Od roku 1982 se pohybuji v učňovském školství a strojírenství, kde současný stav v republikovém měřítku se nevyvíjí zrovna správným směrem. Zkušenostmi a kontakty chci přispět k udržení školství v Dobrušce na stávající velmi dobré úrovni. Mnoho věcí se dá slíbit. Jde však o to, aby sliby byly reálné a splnitelné...

Co o kandidátovi říká volební lídr Petr Poláček:

Pepa Horák je druhým členem ODS na naší kandidátce. V zastupitelstvu města je od roku 1998, z tohoto pohledu je skutečně velezkušený zástupce občanů. Jedno volební období byl i uvolněným míststarostou. Vždy zastával pozici rovného přístupu ke všem a vzhledem k tomu,  že bydlí v okrajové části Dobrušky - Běstvinách, tak obhajoval požadavky a náměty pocházející právě z těchto částí města. Naučil se vycházet slušně se všemi občany, s nimž přichází do styku, nikoho neodmítne a naopak obětavě pomáhá v rámci možností. Pepa je nenápadný pracant, který nepotřebuje dávat do všeobecného povědomí své ego. Je skromný, vždy mu postačí, když jsou lidi spokojeni s tím, jak jim svou přímluvou, radou, vyřešením požadavku dokáže pomoci. V Běstvinách vede dlouhodobě spolek dobrovolných hasičů, který se jako jediný kromě svého hlavního poslání ochrany majetku a osob stará i o kulturní dění ve vsi.Petr Poláček