RNDr. Václav Kratochvíl, CSc.

pokladník místního sdružení