Karel Uhlíř

místopředseda místního sdružení
místostarosta obce