JUDr. PhDr. Josef Marcel

Povolání: notář v Chomutově
*1979

Politická příslušnost: ODS