Aleš Kabátek

místopředseda místního sdružení
zastupitel města