Ing. Miroslav Opa, PhD.

místostarosta města

nám. 5.května 1
250 88  Čelákovice