Blanka Záleská

místopředsedkyně místního sdružení