Ing. et Ing. Martin Burdík

předseda místního sdružení
místostarosta města
člen oblastní rady