Bc. Andrea Kšandová

místopředsedkyně místního sdružení