Petr Kšanda

předseda místního sdružení
zastupitel obce