Ing. Zbyněk Aldorf, Ph.D.

Povolání: učitel
*1975

Politická příslušnost: BEZPP