Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Filip Humplík

předseda regionálního sdružení

Tomáš Portlík

1. místopředseda regionálního sdružení

Jaroslava Janderová

místopředsedkyně regionálního sdružení

Vojtěch Kos

místopředseda regionálního sdružení

Lucie Vítkovská

místopředsedkyně regionálního sdružení

Petr Břicháček

člen regionální rady

Martin Cibulka

člen regionální rady

Tomáš Kalivoda

člen regionální rady

Tomáš Kaštovský

člen regionální rady

Jan Korseska

člen regionální rady

Zdeněk Kovařík

člen regionální rady

Jan Poupě

člen regionální rady

Richard Stára

člen regionální rady

Jakub Stárek

člen regionální rady

František Ševít

člen regionální rady

Michal Valenta

člen regionální rady

David Vodrážka

člen regionální rady

Zdeněk Zajíček

člen regionální rady

Alexandra Udženija

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Filip Dvořák

člen výkonné rady

Marek Benda

místopředseda poslaneckého klubu PČR

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR

Daniela Filipiová

senátorka PČR

Tomáš Grulich

senátor PČR

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR

Jan Zahradil

předseda poslaneckého klubu EP