NovinkyOS Praha 4

#ODS Praha 4 Živě

ODS

ODS Praha 4 sdílel(a) příspěvek uživatele Praha 4.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 sdílel(a) fotku uživatele ODS Praha.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 17.5.2017 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 48 bodů. Většinou šlo o běžné majetkoprávní úkony (pronájmy bytů a nebytových prostor, dílčí změny dodavatelských smluv, několik prodejů pozemků pod bytovými domy apod.) Ze zajímavějších bodů a bodů předkládaných našimi členy rady vybíráme: • Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet za rok 2016 Rozpočet za rok 2016 skončil v přebytku 78,18 mil Kč Výsledek hospodářské činnosti po zdanění činil 52,36 mil Kč Hospodaření MČ Praha 4 bylo přezkoumáno magistrátní kontrolní skupinou, nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani rizika, která by mohla mít negativní vliv v budoucnosti • Vznikl další klub přátel školy, tentokrát při ZŠ Jeremenkova, udělili jsme souhlas s umístěním sídla • • Byl pronajat objekt Štůrova 1281/10, tzv. Modrý pavilon. Účel nájmu – provozování občanské vybavenosti, provozování služeb • • Uzavřeli

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) novou fotku do alba: Fotky na Timeline.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 8 nových fotek.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 6 nových fotek.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

Naši lidé