NovinkyOS Praha 4

#ODS Praha 4 Živě

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 22.3.2017 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 35 bodů. Většinou se jednalo o technické a majetkoprávní body (pronájem bytů, úprava nájemních smluv na byty, prodej pozemku pod družstevním domem, pronájem nebytového prostoru apod.) Ze zajímavějších bodů a bodů předkládaných našimi členy rady vybíráme : • Souhlasili jsme dle Školského zákona s tím, aby Základní škola Marché Montessori poskytovala vzdělávací služby na celém území MČ Praha 4 • Souhlasili jsme dle Školského zákona s tím, aby společnost www.scio.cz poskytovala vzdělávací služby na celém území MČ Praha 4 • Poskytli jsme dar ve výši 10 tisíc Kč z výtěžku vstupného na akci „Party 4 sport“ handicapovanému sportovci Klub ODS v ZMČ - 4

otevřít odkaz

ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 22.3.2017 z pohledu Klubu ODS Rada měla na programu celkem 35 bodů. Většinou se jednalo o technické a majetkoprávní body (pronájem bytů, úprava nájemních smluv na byty, prodej pozemku pod družstevním domem, pronájem nebytového prostoru apod.) Ze zajímavějších bodů vybíráme : Bod 28 Souhlasili jsme dle Školského zákona s tím, aby Základní škola Marché Montessori poskytovala vzdělávací služby na celém území MČ Praha 4 Bod 29 Souhlasili jsme dle Školského zákona s tím, aby společnost www.scio.cz poskytovala vzdělávací služby na celém území MČ Praha 4 Bod 34 Rozhodli jsme poskytnout dar ve výši 10 tisíc Kč z výtěžku vstupného na akci „Party 4 sport“ handicapovanému sportovci Klub ODS v ZMČ - 4

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 sdílel(a) fotku uživatele Vladimíra Ludková.

otevřít odkaz

ODS

Předsedkyně bezpečnostního výboru Lucie Michková (ODS) Vás zve na semináře o první pomoci a požární prevenci MČ Praha 4 ve spolupráci s Městkou policií hl. města Prahy připravila pro své seniory sérii seminářů, které proběhnou od března do května v Nuselské radnici a v prostorách KC Novodvorská. Mezi plánovanými tématy budou například první pomoc při infarktu, mozkové mrtvici, mdlobě, bezvědomí, použití AED (laický defibrilátor) aj. Na níže uvedené termíny není potřeba si předem rezervovat místo. Je možné absolvovat všechny vypsané kurzy, v případě zájmu se dostavte 15 minut před začátkem semináře na místo konání. Vstup zdarma. Akce probíhá vždy od 15.00 do 17.00 hodin ! Po 27. 3. První pomoc při infarktu, mozkové mrtvici, mdlobě. Nuselská radnice, 3.p. Po 3. 4. První pomoc při infarktu, mozkové mrtvici, mdlobě. KC Novodvorská. Čt 6. 4. První pomoc při bezvědomí, použití AED (laický defibrilátor). KC Novodvorská. Po 24. 4. Požární prevence. Zaměřeno zejména na domácnosti. KC

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 sdílel(a) fotku uživatele ODS - Občanská demokratická strana.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 4 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

ODS Praha 4 přidal(a) 4 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

Na základě návrhu zastupitelů ODS Rada městské části Praha 4 vyjádřila dne 8.3.2017 zásadní nesouhlas s Koncepční studii ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní schválenou Radou Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 28.2. 2017 bez zřetele na postoj Prahy 4 i přesto, že IPR , zpracovatel studie hlavního města Prahy, věděl o nesouhlasném postoji významného počtu obyvatel řešené oblasti i o zásadních připomínkách členů Rady MČ Praha 4 : • Rada MČ Prahy 4 odmítá svedení individuální automobilové dopravy do jednoho pruhu na tramvajový pás, protože tím bude zrušena preference MHD a došlo by k podstatnému zpomalení dopravy se všemi negativními důsledky – tvoření front, zhoršený průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, rozlití dopravy do přilehlých čistě obytných ulic • Odmítá rušení stávajících parkovacích stání bez adekvátní náhrady. Studie sice uvádí, že ve výsledném součtu parkovací místa přibudou, to je ale zavádějící, jelikož právě kolem náměstí Generála Kutlvašra ubyde

otevřít odkaz

Naši lidé