#ODS Praha 6 Živě

ODS

Včera se uskutečnila veřejná debata s občany na téma problematiky tranzitní dopravy na Ořechovce. Odbor dopravy představil několik návrhů řešení, všechny na principu znepříjemnění a zkomplikování řidičům průjezd Ořechovkou. Patří mezi ně zavedení „Zóny tempo 30“ v celé lokalitě (omezení rychlosti, pravidlo přednosti zprava a úbytek dopravních značek), zjednosměrnění dalších ulic (například spodní konec ulice Slunná), aby se vytvořila jakási kličkovaná Ořechovkou, nebo instalování dalších retardérů. Vše s cílem dostat dopravu do páteřních komunikací a odradit řidiče od projíždění touto lokalitou. Diskuse byla velmi pestrá a kultivovaná, sice co ulice to názor, ale snaha se dohodnout byla patrná u všech zúčastněných. Objevil se i návrh (připravený lidmi z Ořechovky) na znemožnění průjezdu některými ulicemi (Západní, Východní) za pomoci pevných bariér. Návrhy řešení přislíbila radnice zveřejnit na internetu.

otevřít odkaz

ODS

Změny dopravních režimů v ulicích bez upozornění, změny ceníku měsíc po zavedení zón... O chaosu kolem placeného parkování na šestce píše předseda našeho zastupitelského klubu.

otevřít odkaz

ODS

Ve středu od 17 hodin na radnici veřejná debata v dopravní situaci na Ořechovce. Pokud se vám to nehodí a nemáte čas, napište nám a my váš názor předáme.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) příspěvek uživatele ODS Praha.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 si změnil(a) úvodní fotku.

otevřít odkaz

ODS

Ondřej Balatka, náš zástupitel a člen dozorčí rady SNEO, a.s. k plánované dostavbě Koupaliště PETYNKA: Vyhlášení veřejné architektonické soutěže na dostavbu Petynky nyní nepovažuji za nutné. V letošním roce byla dokončena celková studie dostavby areálu, která vychází jak z dříve zpracovaných projektů, tak z nejnovějších požadavků na moderní plavecký a rekreační areál. Nyní je potřeba co nejrychleji započít s projektovou přípravou, v rámci které budou také zapracovány připomínky občanů k projektu. Až tato fáze projektu umožní zpřesnit jak celkové investiční náklady, tak zejména náklady na provoz celého areálu. Ty budou v porovnání s očekávanými tržbami klíčové pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost provozu nové Petynky. Ambicí městské části pak musí být aspoň neztrátový provoz a kvalitní a dostupná veřejná služba.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) příspěvek uživatele Petr Fiala.

otevřít odkaz

ODS

ODS PRAHA 6 sdílel(a) příspěvek uživatele Praha 6.

otevřít odkaz

Naši lidé