Republikový sněm

Je složen z předsedů oblastních a regionálních sdružení a členů předsednictva. S hlasem poradním členové vlády, předseda kontrolní a revizní komise, předseda smírčího výboru, hlavní manažer a další přizvaní.
Schvaluje ustavení místních sdružení (licence), může tyto licence zrušit, schvaluje vznik nebo zánik oblastních či regionálních sdružení, rozhoduje o sestavení kandidátních listin pro senátní volby z kandidátů navržených oblastními sdruženími a schvaluje kandidáta ODS na prezidenta ČR, předkládá kongresu zprávu o činnosti a hospodaření ODS, schvaluje roční rozpočet hlavní kanceláře ODS, schvaluje výroční zprávu o hospodaření strany za účetní období, schvaluje závazný vzor přihlášky do ODS, každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich minimální výši. Schvaluje rozpočtová pravidla ODS, schvaluje pravidla rozdělení finančních prostředků ODS, zřizuje své poradní a iniciativní orgány.
Schází se nejméně 3× ročně (dle potřeby častěji), předseda je povinen republikový sněm svolat, požádá-li o to minimálně 1/3 členů republikového sněmu, ve všech případech hlasování republikového sněmu rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.

Petr Fiala

Jihomoravský kraj

Martin Kupka

Středočeský kraj

Drahomíra Miklošová

Ústecký kraj

Evžen Tošenovský

Moravskoslezský kraj

Miloš Vystrčil

Kraj Vysočina

Zbyněk Stanjura

Moravskoslezský kraj

Jan Zahradil

Praha

Ivan Adamec

Královéhradecký kraj

Martin Baxa

Plzeňský kraj

Stanislav Blaha

Zlínský kraj

Pavel Blažek

Jihomoravský kraj

Pavel Drobil

Moravskoslezský kraj

Radim Jirout

Pardubický kraj

Karel Krejza

Ústecký kraj

Martin Kuba

Jihočeský kraj

Dan Ramzer

Liberecký kraj

Jan Skopeček

Středočeský kraj

Jiří Vaněček

Karlovarský kraj

Michal Zácha

Olomoucký kraj

Martina Bártová

Kraj Vysočina

Jan Bauer

Jihočeský kraj

Petr Beitl

Liberecký kraj

Ota Benc

Kraj Vysočina

Marek Benda

Praha

Vít Bobysud

Praha

Jiří Crha

Jihomoravský kraj

Jan Čechlovský

Pardubický kraj

Jiří Černý

Jihočeský kraj

Martin Červíček

Královéhradecký kraj

Pavel Čížek

Pardubický kraj

František Dědič

Jihočeský kraj

Josef Dlabola

Královéhradecký kraj

Miroslav Dusil

Plzeňský kraj

Petr Eliáš

Jihočeský kraj

Hynek Fajmon

Středočeský kraj

Stanislav Folwarczny

Moravskoslezský kraj

Zdeněk Geist

Kraj Vysočina

Karel Haas

Pardubický kraj

Pavlína Hapštáková

Ústecký kraj

Tomáš Havlíček

Středočeský kraj

Roman Hoza

Zlínský kraj

Radek Chvosta

Jihočeský kraj

Karel Jakobec

Karlovarský kraj

Tomáš Jirsa

Jihočeský kraj

Karel Jurka

Jihomoravský kraj

Jiří Kalous

Ústecký kraj

Radek Kaňa

Moravskoslezský kraj

Pavel Karpíšek

Plzeňský kraj

Jiří Kasala

Jihomoravský kraj

Robert Kerndl

Jihomoravský kraj

Marcel Kollmann

Ústecký kraj

Vojtěch Kos

Praha

Rostislav Koštial

Jihomoravský kraj

Igor Kraicz

Olomoucký kraj

Zbyněk Kudera

Zlínský kraj

Petr Lapčík

Zlínský kraj

Petr Máca

Pardubický kraj

Martin Major

Olomoucký kraj

Tomáš Martinec

Středočeský kraj

Jan Mayer

Středočeský kraj

Jana Milivojevičová

Karlovarský kraj

Jan Mraček

Karlovarský kraj

Vojtěch Munzar

Středočeský kraj

Radovan Necid

Kraj Vysočina

Martina Nováková

Moravskoslezský kraj

Raduan Nwelati

Středočeský kraj

Miroslav Ouzký

Ústecký kraj

Jakub Ozaňák

Ústecký kraj

Michael Pánek

Středočeský kraj

Tomáš Ploc

Liberecký kraj

Jan Podhráský

Kraj Vysočina

Juraj Raninec

Liberecký kraj

Václav Řehoř

Královéhradecký kraj

Alena Řezníčková

Jihomoravský kraj

Josef Slovák

Zlínský kraj

Petr Sokol

Olomoucký kraj

Jiří Stodůlka

Liberecký kraj

Jiří Sucharda

Ústecký kraj

Jan Šašek

Plzeňský kraj

Michal Šašek

Plzeňský kraj

Jiří Šneberger

Plzeňský kraj

Michal Šnebergr

Plzeňský kraj

Štefan Šottník

Jihomoravský kraj

Marek Špok

Moravskoslezský kraj

Martin Štěpánek

Moravskoslezský kraj

Roman Tichovský

Středočeský kraj

Jiří Tůma

Královéhradecký kraj

Libor Turek

Ústecký kraj

Jakub Unucka

Moravskoslezský kraj

Roman Valuš

Středočeský kraj

Jan Váňa

Jihočeský kraj

Vladislav Vilímec

Plzeňský kraj

Jiří Vogel

Olomoucký kraj

Tomáš Vokurka

Středočeský kraj

Alexandr Vondra

Ústecký kraj

Petr Vychodil

Středočeský kraj

Jiří Zajac

Praha

Lubomír Žmolík

Olomoucký kraj