Výkonná rada

Výkonná rada projednává politické otázky. Koordinuje celostátní činnost strany, organizaci politických kampaní a iniciativ strany, výměnu informací mezi centrální úrovní a regiony.
Výkonná rada schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátních listin.
Výkonná rada schvaluje a ruší licence místních sdružení a schvaluje vznik nebo zánik oblastních a regionálních sdružení. Rozhoduje většinovým hlasováním.
Výkonnou radu tvoří členové předsednictva, jeden zástupce za region zvolený kongresem a s hlasem poradním hlavní manažer, členové vlády, předseda kontrolní a revizní komise a předseda rozhodčí komise.
Funkční období výkonné rady je dvouleté a je volena Kongresem ODS.

Petr Fiala

Jihomoravský kraj

Martin Kupka

Středočeský kraj

Drahomíra Miklošová

Ústecký kraj

Evžen Tošenovský

Moravskoslezský kraj

Miloš Vystrčil

Kraj Vysočina

Zbyněk Stanjura

Moravskoslezský kraj

Jan Zahradil

Praha

Martin Baxa

Plzeňský kraj

Stanislav Blaha

Zlínský kraj

Jiří Drbal

Ústecký kraj

Michal Kortyš

Pardubický kraj

Martin Kuba

Jihočeský kraj

Jan Mraček

Karlovarský kraj

Radovan Necid

Kraj Vysočina

Miloš Pochobradský

Královéhradecký kraj

Dan Ramzer

Liberecký kraj

Jan Skopeček

Středočeský kraj

Martin Sliwka

Moravskoslezský kraj

Libor Šťástka

Jihomoravský kraj

Michal Zácha

Olomoucký kraj