Výkonná rada

Výkonná rada projednává politické otázky. Koordinuje celostátní činnost strany, organizaci politických kampaní a iniciativ strany, výměnu informací mezi centrální úrovní a regiony.
Výkonná rada schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátních listin.
Výkonná rada schvaluje a ruší licence místních sdružení a schvaluje vznik nebo zánik oblastních a regionálních sdružení. Rozhoduje většinovým hlasováním.
Výkonnou radu tvoří členové předsednictva, jeden zástupce za region zvolený kongresem a s hlasem poradním hlavní manažer, členové vlády, předseda kontrolní a revizní komise a předseda rozhodčí komise.
Funkční období výkonné rady je dvouleté a je volena Kongresem ODS.