24. července 2013

Na prvním místě jsou občané našeho města a jejich bezpečnost

Rozhovor s předsedou Místního sdružení ODS v Chomutově a 1. náměstkem primátora města Chomutova Ing. Janem Řehákem

Pane Řeháku, již od roku 2002 působíte jako 1. náměstek primátora města Chomutova. Co je pro Vás v této práci prioritou?

Vstupoval jsem do komunální politiky proto, že jsem chtěl změnit některé věci. Za prvé, nechtěl jsem chodit na úřad. Do banky také chodím pouze v nutných případech. Snažím se, aby se služby úřadu daly řešit dálkově. Proto jsem podpořil SMS systém objednávání na úřad a také vznik portálu občana. Za druhé, od začátku mám pod velením městskou policii, chci tedy především dosáhnout zlepšení bezpečnosti v Chomutově. A jako pravicově smýšlející člověk se samozřejmě snažím o to, aby město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.

Vždy jsem vnímal svou práci na radnici tak, že jsme tady proto, abychom pomáhali řešit problémy občanům, kteří se na nás obrací.

Prozradil jste, že velitelem městské policie. Na co se v Chomutově zaměřuje?

Městská policie Chomutov se v anketě zeptala lidí, co má podle jejich názoru řešit. Lidé se vyjádřili v tom smyslu, že očekávají řešení především veřejného pořádku. Dopravě se má věnovat jen minimálně. Práce strážníků se proto soustřeďuje právě na prioritu veřejného pořádku.

Již řadu let využíváme v řadách městské policie civilní pracovníky. Jsou to lidé, kteří nemohli dlouhou dobu sehnat práci a byli na úřadě evidováni. Pokud splní naše požadavky na bezúhonnost, nabídneme jim zde práci. Jsou placeni úřadem práce, jejich působení je tedy časově omezeno. Ale získají reference od zaměstnavatele a já věřím, že to mnohým pomůže sehnat práci jinde. Tito civilní pracovníci jsou očima městské policie, mají za úkol upozorňovat lidi na porušení vyhlášek a případně k řešení přivolat strážníky.

Před dvěma roky jsme rozjeli projekt územních strážníků. Rozdělili jsme Chomutov na části a každou část dostal na starost jeden ze strážníků. A na něj se mohou obracet lidé nebo podnikatelé se svými problémy a on je má za úkol řešit. V této době se soustřeďuje hlídková činnost na sběrače kovů, kteří mnohdy kradou a ničí majetky jiných, aby získali pár korun. Připravujeme se na schválení nového zákona o odpadech, který předkládá paní poslankyně Ivana Řápková, díky němuž budou mít obce možnost regulovat rozmístnění sběren a jejich provozní dobu. Budeme si moci lépe ohlídat, kdo a co odnáší do sběren a tím snížit počet krádeží.

Chomutov byl také prvním městem, které uvedlo v život novelu přestupkového zákona v případě dočasného zákazu pobytu. Byl vysloven ženě, která v Chomutově nabízela pouliční prostituci. Žena měla trvalé bydliště v Litvínově, ale zákazu neuposlechla a druhý den ráno po vyslovení zákazu pobytu ji strážníci objevili v ulicích, kde znovu nabízela prostituci.

V oblasti dopravy strážníci řeší jen ty nejvážnější případy porušování zákona. Věnujeme se však problému průjezdnosti aut hasičů a záchranné služby v ulicích sídlišť. Jednou za čtvrtletí projíždí ulicemi hasičské vozidlo a strážníci zjišťují, která vozidla brání projetí hasičů. Tyto řidiče několikrát upozorňují, že jsou překážkou v průjezdu vozidel záchranného systému a pokud nepřeparkují jinam, tak jim je vozidlo odtáhnuto.  

Do Vaší gesce patří i knihovna. Jak se daří té chomutovské poté, co ji přestal dotovat stát?

Byl to velký problém, najít v rozpočtu města 16 milionů korun, ale podařilo se. Úlohou vedení knihovny je hledat řešení, která přinesou efektivitu a zvýšení příjmů. To znamená neustále nalézat nabídky našim občanům, o které budou jevit zájem a budou chtít za ně zaplatit. Knihovna se zaměřila na úplně nejmenší začínající čtenáře s cílem naučit je chodit do knihovny. Vedení knihovny se snaží vytvořit v knihovně prostředí, které bude lákat čtenáře k návštěvě. S ohledem na počet čtenářů se domnívám, že se jim to daří. Knihovna má také dvě pobočky, jednu na Březenecké v budově městské policie a druhou v bývalém kině Oko. Těší mě, že obě pobočky lidé navštěvují.

Vizitkou Chomutova je Podkrušnohorský zoopark. Je těžké zajistit jeho provoz?

Zajištění provozu Podkrušnohorského zooparku má několik částí. Personální obsazení pracovníky, kteří zabezpečují provoz, pečují o zvířata a zajišťují propagaci, je věcí, která problémem není. Problém je spíše v tom, jak zaplatit tyto lidi a jak financovat provoz zooparku. V loňském roce město podpořilo provoz zhruba 18 miliony korun. Dále přispívají i samotní návštěvníci, kterých je, a to mne těší, hodně. A opět je to na vedení zooparku, aby hledalo neustále návrhy na vyšší efektivnost a jak přilákat návštěvníky z Chomutovska i odjinud. Osobně do zooparku chodím rád s dcerou a vždy je to příjemné strávení části dne.   

Město Chomutov leží na úpatí Krušných hor. Majetkem města jsou i přilehlé lesy, oproti 80. letům už jsou zase zelené. Nehrozí jim nějaké nebezpečí?

Lesy byly v nedávné minulosti havarijně zalesněny. Důvodem byl kyselý déšť, který otrávil půdy i stromy. Problémem byly vybrané dřeviny, které měly rychle vyřešit zalesnění velikých holin, ale měly omezenou životnost. Nyní tyto stromy ve velkém odcházejí a potřebují nahradit těmi, které již nebudou náhradními, ale trvalými dřevinami. Navíc smrky pichlavé napadla houba klíněnka, která je ve velkém ničí. Městské lesy pravidelně každý rok vysazují nové stromy, ale tato obnova nestačí. Napadení stromů v Krušných horách a dožívání náhradní výsadby je problém, který bude potřebovat k vyřešení hodně peněz, miliardy. A tady musí pomoci stát a Evropská unie. Skutečně by si měli lidé nahoře uvědomit, že Ústecký kraj byl energetickou a chemickou základnou pro celou republiku, proto by nyní měli hledat řešení k záchraně lesů Krušných hor. Pokud tyto finance nenalezneme, pak stromy zmizí, bude docházet k velké zemní korozi a také k záplavám, protože stromy mají mimo jiné funkci vodohospodářskou. Pokud jsme byli v 80. letech před velkým problémem, který se vyřešil výsadbou náhradních dřevin, dnes stojíme před dalším, a to jak opětovně zachránit lesy v Krušných horách. A já doufám, že se dnes zvolí řešení, které zabezpečí trvalou obnovu porostu, abychom již v budoucnu nemuseli dávat miliardové částky do obnovy.

V těchto letních měsících mne napadá obligátní otázka. Kam se letos chystáte na dovolenou?

Část dovolené už mám za sebou, byl jsem poznávat krásy Maďarska. Nyní už se těším na dovolenou s dcerou, chystáme se na Plzeňsko.

 

Ing. Jan Řehák

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
náměstek primátora
krajský zastupitel