RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.

Životopis

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc , 61 let, Statenice, vědecký pracovník v oboru přírodních věd, krajský zastupitel, poradce minista zemědělství

Promoval jsem na Univerzitě Karlově v Praze, na Přírodovědecké fakultě obor organická chemie. Ve stejném oboru jsem získal r. 1991 titul CSc.

V současné době pracuji jako vedoucí vědecký pracovník na Ústavu Experimentální botaniky Akademie věd ČR, se zaměřením na rostlinnou biotechnologi, chemii a ochranu životního prostředí. Působil jsem a působím v řadě mezinárodních vědeckých organizací a v expertních skupinách EU. V roce 2011 jsem se stal poradcem ministra zemědělství Ing. Petra Bendla.

Politice se věnuji od roku 2002, kdy jsem se stal členem místního sdružení ODS v Horoměřicích, od roku 2004 jsem byl členem výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, jsem členem Komise pro konkurenceschopnost a Komise životního prostředí ODS. Od roku 2008 jsem zastupitelem Středočeského kraje.

Svůj zájem o politiku a její mechanismy jsem završil studiem politologie na vysoké škole CEVRO Institut, kde jsem letos získal titul Mgr.

 

Proč kandiduji

Oblasti životního prostředí a zemědělství bych se chtěl věnovat na krajské úrovni i nadále. Rád bych vrátil rozhodování v této oblasti do rukou odborníků a zvrátil současný stav, kdy Rada kraje v režii sociálních demokratů s podporou komunistů rozhodovala bez ohledu na doporučení odborníků ve Výboru.

Také pokládám za nezbytné změnit stav, kdy je nepochybně důležitá a pro život občanů nezbytná ochrana životního prostředí využívána různými ideovými a ekonomickými skupinami jako „kladivo“ na občany a podnikatele , nesmyslnými předpisy omezuje jejich aktivity a nutí je platit to, co nepotřebují a co vyhovuje jen a jen „majitelům razítek“. To platí i v oblasti dotační politiky – stačí si připomenout fotovoltaické elektrárny.

Je samozřejmé, že důležitou roli má i zemědělství, především jako krajinotvorná aktivita a zdroj pracovních příležitostí pro občany. Kraj musí více podporovat malé farmáře, pro jejich blízký vztah k půdě a krajině, o kterou pečují. Zde by role kraje měla být především v odstraňování přebujelé byrokracie, která komplikuje život všem, kdo se o sebe chtějí postarat ku prospěchu všech.

Stručně řečeno – více odbornosti, méně administrativy, více svobody volby a podpora odpovědných a samostatných občanů, to je to, o co usiluji a budu usilovat i nadále. A s tím je spojen i pevný názor, že občané by si měli své zastupitele a zákonodárce volit přímo ve většinovém systému. To by nejen zvýšilo odpovědnost volených i voličů, ale fungovalo by i jako efektivní protikorupční opatření.

 

 

Články (68)

Další články