VOLIČSKÝ PRŮKAZ

ŽIJU V ČR, ALE BUDU BĚHEM MIMO MÍSTO SVÉHO TRVALÉHO POBYTU
JAK MŮŽU VOLIT?

  • je potřeba podat žádost o vystavení voličského průkazu, a to buď osobně nejpozději do 18. října 2017 nebo korespondenčně nejpozději do 13. října 2017 u obecního úřadu v místě trvalého bydliště
  • v listinné podobě musí být žádost opatřena ověřeným podpisem
  • žádost lze také podat prostřednictvím datové schránky
  • obecní úřady budou voličské průkazy vydávat od 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče s voličským průkazem je možné volit na jakémkoliv zastupitelském úřadě (velvyslanectví nebo generální konzulát) nebo v kterékoliv volební místnosti v České republice

 

Další informace: