Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Stanislav Blaha

předseda regionálního sdružení

Petr Klár

místopředseda regionálního sdružení

Jakub Bednárek

člen regionální rady

Zbyněk Fojtíček

člen regionální rady

Luděk Hradil

člen regionální rady

Jan Hrdý

člen regionální rady

Miroslav Chalánek

člen regionální rady

Zbyněk Kudera

člen regionální rady

Jan Pijáček

člen regionální rady

Hana Skácalová

členka regionální rady

Josef Slovák

člen regionální rady