Ing. Josef Šiška

uvolněný starosta města
člen regionální rady
člen oblastní rady

náměstí Svobody 93
664 42  Modřice