Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Pavel Blažek

předseda regionálního sdružení

Jiří Crha

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Jankůj

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Kasala

místopředseda regionálního sdružení

Alena Řezníčková

místopředsedkyně regionálního sdružení

Libor Sadílek

místopředseda regionálního sdružení

Štefan Šottník

místopředseda regionálního sdružení

Miloslav Švábenský

místopředseda regionálního sdružení

Jana Bačíková

členka regionální rady

Jaroslav Dohnálek

člen regionální rady

Vojtěch Fabík

člen regionální rady

Hynek Julínek

člen regionální rady

Pavel Stávek

člen regionální rady

Josef Šiška

člen regionální rady

Markéta Vaňková

členka regionální rady

Libor Šťástka

člen výkonné rady

Petr Fiala

poslanec PČR