Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Miloš Vystrčil

předseda regionálního sdružení

Martina Bártová

místopředsedkyně regionálního sdružení

Ota Benc

místopředseda regionálního sdružení

Radovan Necid

místopředseda regionálního sdružení

Jan Podhráský

místopředseda regionálního sdružení

Zdeněk Geist

člen regionální rady

Jakub John

člen regionální rady

Karel Kratochvíl

člen regionální rady

Petr Staněk

člen regionální rady

Jan Tecl

člen regionální rady

Jana Fischerová

poslankyně PČR

Miroslava Němcová

poslankyně PČR