Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Dan Ramzer

předseda regionálního sdružení

Petr Beitl

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Ploc

místopředseda regionálního sdružení

Juraj Raninec

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Stodůlka

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Hasil

člen regionální rady

Miroslava Kramářová

členka regionální rady

Vít Němeček

člen regionální rady

Přemysl Sobotka

člen regionální rady

Jan Stejskal

člen regionální rady

Vít Šlechta

člen regionální rady

Tomáš Špinka

člen regionální rady

Miloš Vele

člen regionální rady

Jaroslav Zeman

člen regionální rady

Petr Židek

člen regionální rady