NovinkyOS Olomouc

#ODS Olomouc Živě

ODS

Starosta města Šternberk Stanislav Orság, dnes přivítal vzácného hosta Prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., ktery vystoupil dnes na odborné konferenci, tradičně pořádánou Psychiatrickou léčebnou Šternberk. Letošní, již čtvrtý, ročník se zabýval Psychosomatickou medicínou.

otevřít odkaz

ODS

Regionální sdružení ODS Olomouckého kraje přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

Dalibor Horak, namestek hejtmana Olomouckeho kraje: "V příjemné atmosféře proběhlo setkání s aktivistkami sdružení Mamma Help. Koordinátorka Karla Otavová a její kolegyně mě seznámily s náplní činnosti sdružení a spolu s náměstkem olomouckého primátora Láďou Šnevajsem jsme se zamýšleli nad možnostmi, jak práci sdružení z naší strany podpořit."

otevřít odkaz

ODS

Regionální sdružení ODS Olomouckého kraje sdílel(a) vlastní příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Náměstek hejtmana Dalibor Horák v Přerově: "Pacienti z Přerova a okolí už nemusí dojíždět na vyšetření na magnetickou rezonanci. Místní nemocnice totiž otevřela zcela nové pracoviště tohoto druhu. Náklady na pořízení moderního diagnostického přístroje a stavební úpravy dosáhly 42 miliónů korun, přičemž budova byla pořízena z investičních prostředků Olomouckého kraje a přístrojové vybavení v hodnotě 20,5 miliónu korun z investičních prostředků společnosti Středomoravská nemocniční. Nově instalované přístrojové vybavení přispěje ke komfortu pacientů z řad obyvatel regionu. Těší mě skutečnost, že se provozování nemocnic Olomouckého kraje prostřednictvím privátní společnosti, které funguje zhruba deset let a u jehož počátků jsem tehdy jako člen Rady Olomouckého kraje stál, i přes původní pochybnosti části veřejnosti osvědčilo. Slouží tak za vzor některým ostatním krajům, které se při správě svých zdravotnických zařízení potýkají s problémy."

otevřít odkaz

ODS

Oblastní sdružení ODS Přerov si právě na svém jednání zvolilo lídra kandidátky do PS PČR pana Michala Záchu (38 let, ženatý, 3 děti) a dalš kandidáty v pořadí : Leon Bouchal (Tovačov), pí Palmašová (Kojetín, nestraník), p.Lubojatzký (Hranice), p.Haška (Lipník nad Bečvou), p. Dostál (Přerov), Hübner (Kojetín) a p. Bardoň (Bělotín)

otevřít odkaz

ODS

Regionální sdružení ODS Olomouckého kraje přidal(a) 2 nové fotky.

otevřít odkaz

ODS

Regionální sdružení ODS Olomouckého kraje přidal(a) 3 nové fotky.

otevřít odkaz

Naši lidé